مطبوعات قوانین محققان واشنگتن دانشگاه اخبار علمی و آموزشی

مطبوعات: قوانین محققان واشنگتن دانشگاه اخبار علمی و آموزشی

تحریم خودروسازی کشور عزیزمان ایران شروع می شود

ترامپ اعلام کرد قصد دارد تحریم‌ها علیه کشور عزیزمان ایران را دوباره فعال کند و با توجه به اهمیت بالای خودروسازی در اشتغال و تولید ناخالص ملی و رشد ا..

ادامه مطلب

تولید وانت کم کردن یافت

اردیبهشت ماه امسال تولید انواع وانت در خودروسازان داخلی به طور میانگین ۳۶.۹ درصد کم کردن یافت.  تولید وانت کم کردن یافت عبارات مهم..

ادامه مطلب