مطبوعات قوانین محققان واشنگتن دانشگاه اخبار علمی و آموزشی

مطبوعات: قوانین محققان واشنگتن دانشگاه اخبار علمی و آموزشی

مصرف زیاد مکمل های ویتامین منجر به سوزش معده می شود

طبق نتیجه های یک مطالعه جدید، مصرف مکمل های ویتامین ممکن است موجب سوزش معده در بعضی افراد شود. مصرف زیاد مکمل های ویتامین منجر به سوزش معده..

ادامه مطلب