مطبوعات قوانین محققان واشنگتن دانشگاه اخبار علمی و آموزشی

مطبوعات: قوانین محققان واشنگتن دانشگاه اخبار علمی و آموزشی

عکاسی از حفره های یخی در قطب شمال

یکی از محققان ناسا تصویری از حفره هایی یخی در قطب شمال ثبت کرده هست. این حفره ها تا به حال کشف نشده بودند.  عکاسی از حفره های یخی در قطب..

ادامه مطلب

مایعی با جرم منفی ساخته شد!

دانشمندان مایعی ساخته اند که جرم منفی دارد و به نظر می رسد واکنش‌ها آن علی رغم قوانین حرکت نیوتن باشد. مایعی با جرم منفی ساخته شد! عبارات ..

ادامه مطلب