مطبوعات قوانین محققان واشنگتن دانشگاه اخبار علمی و آموزشی

مطبوعات: قوانین محققان واشنگتن دانشگاه اخبار علمی و آموزشی

گت بلاگز بازار خودرو تولید وانت کم کردن یافت

اردیبهشت ماه امسال تولید انواع وانت در خودروسازان داخلی به طور میانگین ۳۶.۹ درصد کم کردن یافت. 

تولید وانت کم کردن یافت

تولید وانت کم کردن یافت

عبارات مهم : انواع

اردیبهشت ماه امسال تولید انواع وانت در خودروسازان داخلی به طور میانگین ۳۶.۹ درصد کم کردن یافت.

به گزارش ایسنا، در این مدت تولید انواع وانت از ۷۵۴۰ دستگاه در اردیبهشت ماه سال گذشته به ۴۷۶۰ دستگاه رسید.

تولید وانت کم کردن یافت

تولید این محصول در گروه صنعتی کشور عزیزمان ایران ماشین با کم کردن ۵۷ درصدی همراه بوده و از ۲۴۶۱ دستگاه در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ به ۱۰۵۹ دستگاه کم کردن یافت.

اردیبهشت ماه امسال تولید انواع وانت در گروه خودروسازی سایپا نیز نزولی بوده و با کم کردن ۲۱.۷ درصدی از ۳۸۲۷ دستگاه در اردیبهشت ماه سال گذشته به ۲۹۹۸ دستگاه رسید.

اردیبهشت ماه امسال تولید انواع وانت در خودروسازان داخلی به طور میانگین ۳۶.۹ درصد کم کردن یافت. 

تولید انواع وانت در گروه بهمن نیز ۴۱ درصد کم کردن یافته و از ۱۱۹۱ دستگاه در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ به ۷۰۳ دستگاه کم کردن یافت.

در این مدت تولید این محصول در سازه های ماشین دیار متوقف شده است و از ۶۱ دستگاه در اردیبهشت ماه سال گذشته به صفر رسید.

واژه های کلیدی: انواع | ماشین | محصول | دستگاه | اردیبهشت | بازار خودرو

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs