مطبوعات قوانین محققان واشنگتن دانشگاه اخبار علمی و آموزشی

مطبوعات: قوانین محققان واشنگتن دانشگاه اخبار علمی و آموزشی

گت بلاگز اخبار گوناگون تصویرهای | سرنخ‌های تازه از دزدی بزرگترین سکه طلای دنیا

این سکه به ارزش ۴ میلیون دلار، اواسط ماه مارس از موزه برلین به دزدی رفت و به تازگی سرنخ های تازه و تصاویری از مظنون های این دزدی به دست آمده که خبر این دزدی بزر

تصویرهای | سرنخ‌های تازه از دزدی بزرگترین سکه طلای دنیا

تصویرهای | سرنخ های تازه از دزدی بزرگترین سکه طلای جهان

عبارات مهم : اخبار

بزرگترین سکه طلای دنیا با وزن حدود ۱۰۰ کیلوگرم از موزه برلین به دزدی رفت.

این سکه به ارزش ۴ میلیون دلار، اواسط ماه مارس از موزه برلین به دزدی رفت و به تازگی سرنخ های تازه و تصاویری از مظنون های این دزدی به دست آمده که خبر این دزدی بزرگ را بار دیگر رسانه ای کرده هست. پلیس آلمان چهار مظنون این دزدی را دستگیر کرده و احتمال می دهد سارقان جهت خروج این سکه از موزه آن را به چندین تکه کوچک تقسیم کرده باشند. ضمن این که تصویری از یک نردبان در اطراف محل دزدی انتشار یافته که به نظر می رسد سارقان از آن استفاده کرده اند.

تصویرهای | سرنخ‌های تازه از دزدی بزرگترین سکه طلای دنیا

این سکه به ارزش ۴ میلیون دلار، اواسط ماه مارس از موزه برلین به دزدی رفت و به تازگی سرنخ های تازه و تصاویری از مظنون های این دزدی به دست آمده که خبر این دزدی بزر

تصویرهای | سرنخ‌های تازه از دزدی بزرگترین سکه طلای دنیا

اخبار گوناگون – خبر آنلاین

این سکه به ارزش ۴ میلیون دلار، اواسط ماه مارس از موزه برلین به دزدی رفت و به تازگی سرنخ های تازه و تصاویری از مظنون های این دزدی به دست آمده که خبر این دزدی بزر

واژه های کلیدی: اخبار | انتشار | نردبان | اخبار گوناگون

تصویرهای | سرنخ‌های تازه از دزدی بزرگترین سکه طلای دنیا

تصویرهای | سرنخ‌های تازه از دزدی بزرگترین سکه طلای دنیا

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs