مطبوعات قوانین محققان واشنگتن دانشگاه اخبار علمی و آموزشی

مطبوعات: قوانین محققان واشنگتن دانشگاه اخبار علمی و آموزشی

گت بلاگز اخبار پزشکی مصرف زیاد مکمل های ویتامین منجر به سوزش معده می شود

طبق نتیجه های یک مطالعه جدید، مصرف مکمل های ویتامین ممکن است موجب سوزش معده در بعضی افراد شود.

مصرف زیاد مکمل های ویتامین منجر به سوزش معده می شود

مصرف زیاد مکمل های ویتامین منجر به سوزش معده می شود

عبارات مهم : محققان

طبق نتیجه های یک مطالعه جدید، مصرف مکمل های ویتامین ممکن است موجب سوزش معده در بعضی افراد شود.

به گزارش مهر، مکمل های ویتامین می توانند موجب زیاد کردن انرژی، کم کردن وزن، کم کردن استرس، اصلاح عملکرد و کم کردن چین و چروک های پوست شوند، ولی مصرف بیش از اندازه آنها نیز می تواند منجر به عوارض جانبی ناخواسته ای شود.

مصرف زیاد مکمل های ویتامین منجر به سوزش معده می شود

دکتر دیوید کاتز، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «این قرص ها می توانند موجب جنبش مری شده است یا اجازه دهند میزانی از اسید معده بعد از ورود به معده مجدد به مری بازگردد.»

وی همچنین تاکید می کند که سوزش معده می تواند ناشی از شکل یا اندازه قرص نیز باشد و عوض کردن نوع برند آن قرص هم ممکن است به کم کردن این درد کمک کند.

طبق نتیجه های یک مطالعه جدید، مصرف مکمل های ویتامین ممکن است موجب سوزش معده در بعضی افراد شود.

اما اگر همچنان این مسئله ادامه داشت بهتر است مصرف آن مکمل متوقف شود.

محققان عنوان می کنند ویتامین های مایع هم می توانند جایگزین مناسبی باشند چراکه بلع و هضم ارزش راحت تر بوده و جنبش معده را به حداقل می رساند.

واژه های کلیدی: محققان | ویتامین | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs