مطبوعات قوانین محققان واشنگتن دانشگاه اخبار علمی و آموزشی

مطبوعات: قوانین محققان واشنگتن دانشگاه اخبار علمی و آموزشی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی مایعی با جرم منفی ساخته شد!

دانشمندان مایعی ساخته اند که جرم منفی دارد و به نظر می رسد واکنش‌ها آن علی رغم قوانین حرکت نیوتن باشد.

مایعی با جرم منفی ساخته شد!

مایعی با جرم منفی ساخته شد!

عبارات مهم : قوانین

دانشمندان مایعی ساخته اند که جرم منفی دارد و به نظر می رسد واکنش‌ها آن علی رغم قوانین حرکت نیوتن باشد.

به گزارش مهر به نقل از فیز، به تازگی فیزیکدانان دانشگاه ایالتی واشنگتن مایعی ساخته اند که علی رغم تمام قوانین فیزیک علی رغم جهتی که به آن نیرو وارد شده است حرکت می کند.

مایعی با جرم منفی ساخته شد!

مایکل فوربس یکی از استادیاران دانشگاه واشنگتن در این باره می گوید: این پدیده نادر در شرایط آزمایشگاهی ایجاد شده است و می توان به کمک آن بعضی از مفاهیم چالش برانگیز در دنیا را توضیح داد.

در اوضاع عادی براساس قوانین نیوتن اگر به ماده ای فشار وارد شود، در همان جهت فشار حرکت می کند ولی هنگامیکه ماده ای جرم منفی داشته باشد در صورت وارد آمدن فشار، ماده در جهت مخالف حرکت می کند.

دانشمندان مایعی ساخته اند که جرم منفی دارد و به نظر می رسد واکنش‌ها آن علی رغم قوانین حرکت نیوتن باشد.

به گفته محققان در فرضیه ها وجود ماده ای با جرم منفی امکان پذیر هست. لیکن شارژ الکتریکی ماده ممکن است مثبت یا منفی باشد. ولی افراد به ندرت متوجه این امر می شوند.

در هر حال این محققان با سرد کردن اتم های روبیدیم شرایط مناسب جهت ایجاد جرم منفی را فراهم کردند. جهت این کار باید اتم های ماده به شدت سرد شود تا نوعی کاندنسیت Bose-Einstein به وجود آید. در این اوضاع ذارت به کندی حرکت می کنند. همچنین براساس قوانین فیزیک کوانتوم رفتاری موج مانند خواهند داشت. آنها به صورت دسته جمعی حرکت می کنند و نوعی ابر ماده ایجاد می کنند که بدون از دست دادن انرژی خود جریان می یابد.

درهمین راستا پیتر انگلز استاد فیزیک و ستاره شناسی دانشگاه واشنگتن با استفاده از لیزر این ذرات را سرد کرد. به این ترتیب ذرات داغ با انرژی اوج مانند بخار از آن فرار کرده و ماده بیش از پیش سرد شد.

مایعی با جرم منفی ساخته شد!

همچنین لیزر نیز اتم ها را در وضعیتی خاص در ظرفی با قطر کمتر از یک صدم میکرون کنترل کرد. در این اوضاع نوعی ابرمایع روبیدیم به وجود آمد که جرمی معمولی دارد. ولی با شکستن از ظرف مایع روبیدیم گسترده می شود.

درمرحله بعد محققان جهت ایجاد جرم منفی از لیزرهای دیگری استفاده کردند که اتم ها را به عقب و جلو می راند و اوضاع حرکت اتم ها را عوض کردن می دهد. در این اوضاع هنگامیکه روبیدیم با سرعت جاری شد، چنان به نظر می رسید که جرم منفی دارد. بنابراین هنگامی که به آن فشاری وارد می شود در سمت مخالف حرکت می کند.

دانشمندان مایعی ساخته اند که جرم منفی دارد و به نظر می رسد واکنش‌ها آن علی رغم قوانین حرکت نیوتن باشد.

واژه های کلیدی: قوانین | محققان | واشنگتن | دانشگاه | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs