مطبوعات قوانین محققان واشنگتن دانشگاه اخبار علمی و آموزشی

مطبوعات: قوانین محققان واشنگتن دانشگاه اخبار علمی و آموزشی

گت بلاگز اخبار بین الملل داعش با مهمات تولید شده است در وقت هیتلر می‌جنگد

شبکه خبری فاکس نیوز آمریکا گزارشی دربارۀ بیل مکانیکی بزرگ داعش و مهمات مربوط به سال 1935، یعنی دوران آلمان نازی، منتشر کرد.

داعش با مهمات تولید شده است در وقت هیتلر می‌جنگد

داعش با مهمات تولید شده است در وقت هیتلر می جنگد

عبارات مهم : آلمان

شبکه خبری فاکس نیوز آمریکا گزارشی دربارۀ بیل مکانیکی بزرگ داعش و مهمات مربوط به سال 1935، یعنی دوران آلمان نازی، منتشر کرد.

به گزارش العالم، این شبکه به نقل از کارشناس مرکزبررسی سلاح ها و تجهیزات غنیمت گرفته از داعش گفت: تونل هایی که داعش با بیل مکانیکی بزرگ خود ایجاد کرده، جهت در امان ماندن از بمباران ها و نیز انجام حملات خود از آنها استفاده می کند. با وجود این، ارتش عراق در آخر سال گذشته بیل مکانیکی داعش را کشف کرد.

داعش با مهمات تولید شده است در وقت هیتلر می‌جنگد

این کارشناس انگلیسی گفت: ارتش عراق و نیروهای هم پیمان این گروه ، سال 2014 مهماتی از داعش را به غنیمت گرفت که وقت جنگ جهانی دوم در آلمان تولید شده است اند و این مهمات در کشف کانال های تجهیز داعش به مهمات تاثیر دارد.

این کارشناس افزود: بر اساس مشاهدات من، عنصرهای داعش در تولید بمب و مین خبرگی زیادی به دست آورده اند. وی تاکید کرد: آنها در تولید مهمات و سلاح به توانایی بی سابقه ای رسیده اند.

شبکه خبری فاکس نیوز آمریکا گزارشی دربارۀ بیل مکانیکی بزرگ داعش و مهمات مربوط به سال 1935، یعنی دوران آلمان نازی، منتشر کرد.

واژه های کلیدی: آلمان | هیتلر | مکانیکی | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs