مطبوعات قوانین محققان واشنگتن دانشگاه اخبار علمی و آموزشی

مطبوعات: قوانین محققان واشنگتن دانشگاه اخبار علمی و آموزشی

گت بلاگز اخبار بین الملل تصویر منتشرنشده از دیدار ترامپ و پادشاه عربستان!

تصویر | پادشاه | عربستان | در حاشیه | عربستان | عربستان، | اخبار بین الملل

تصویر منتشرنشده از دیدار ترامپ و پادشاه عربستان!

تصویر منتشرنشده از دیدار ترامپ و پادشاه عربستان!

عبارات مهم : تصویر

در حاشیه سفر ترامپ به عربستان، هانی انصاری این کارتون را در شرق منتشر کرد.

تصویر منتشرنشده از دیدار ترامپ و پادشاه عربستان!

واژه های کلیدی: تصویر | پادشاه | عربستان | در حاشیه | عربستان | عربستان، | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs