مطبوعات قوانین محققان واشنگتن دانشگاه اخبار علمی و آموزشی

مطبوعات: قوانین محققان واشنگتن دانشگاه اخبار علمی و آموزشی

گت بلاگز اخبار اجتماعی نکاتی گفته نشده در مورد فیلم انتشار یافته داعش از داخل ساختمان مجلس

یک از کسانی که در روز اتفاق تروریستی مجلس جان سالم به در برده توضیحانی را راجع به فیلم انتشار یافته داعش از داخل ساختمان مجلس بیان کرده است.

نکاتی گفته نشده در مورد فیلم انتشار یافته داعش از داخل ساختمان مجلس

نکاتی گفته نشده در مورد فیلم انتشار یافته داعش از داخل ساختمان مجلس

عبارات مهم : انتشار

یک از کسانی که در روز اتفاق تروریستی مجلس جان سالم به در برده توضیحانی را راجع به فیلم انتشار یافته داعش از داخل ساختمان مجلس بیان کرده است.

به گزارش گزینش ؛ علی اکبر رضایی مشاور حقوقی نماینده شاهین شهر مردی که از اتاق فوت زنده بیرون آمد می گوید: زمانی که تروریست ها در اتاق را باز کردند، من به طور طبیعی پشت در قرار گرفتم و تروریست ها متوجه حضور من نشدند و شروع به تیراندازی به سمت شهیدان زارع و تقوی کردند.

نکاتی گفته نشده در مورد فیلم انتشار یافته داعش از داخل ساختمان مجلس

او ادامه داد: فیلمبرداری تروریست ها در آن وقت اتفاق نیفتاد. آنان بعد از تیراندازی از اتاق خارج شدند و نزدیک به ۱۲ یا ۱۳ ثانیه بعد برگشتند و دوباره اتاق را به رگبار گلوله بستند و شروع به فیلمبرداری از اتاق کردند.

واژه های کلیدی: انتشار | ساختمان | تروریستی | تیراندازی | تروریست ها | فیلمبرداری | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs