مطبوعات قوانین محققان واشنگتن دانشگاه اخبار علمی و آموزشی

مطبوعات: قوانین محققان واشنگتن دانشگاه اخبار علمی و آموزشی

گت بلاگز اخبار اجتماعی تصویر دیده نشده از سعید مرتضوی!

تصویر | روزنامه | کاریکاتور | سعید مرتضوی | بزرگمهر حسین پور | اخبار اجتماعی

تصویر دیده نشده از سعید مرتضوی!

تصویر دیده نشده از سعید مرتضوی!

عبارات مهم : تصویر

بزرگمهر حسین پور این کاریکاتور را در صفحه اول روزنامه سازندگی منتشرکرد.

واژه های کلیدی: تصویر | روزنامه | کاریکاتور | سعید مرتضوی | بزرگمهر حسین پور | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs